top of page

Our Academic Team

By Strem
Dr. Rajesh Nirwan

Dr. Rajesh Nirwan

Principal

CSIR-NET Ph.D.

Dr. Sunita Kumari

Dr. Sunita Kumari

Lecturer in Geography

Ph.D., SET, MA

Dr. H.K. Mandia

Dr. H.K. Mandia

Lecturer in Mathematics

Ph.D., CSIR-NET, Msc.

Dr. Raman K. Sangwan

Dr. Raman K. Sangwan

Lecturer in Physics

Ph.D., CSIR-NET, GATE, Msc.

Ms. Priyanka Jangid

Ms. Priyanka Jangid

Lecturer in Botany

M.Sc.,NET

Ms. Abhilasha

Ms. Abhilasha

Tutor in Chemistry

M.Sc.

Mr. Pradeep Ola

Mr. Pradeep Ola

Tutor

M.Sc.

Ms. Garima Joshi

Ms. Garima Joshi

Tutor in English

M.A.

Mrs. Sunita

Mrs. Sunita

Lecturer in Pol. Sc.

M.A. NET

Dr. D.S. Ruhela

Dr. D.S. Ruhela

Lecturer in Compute Science

Ph.D.,MCA

Dr. Sapana Agarwal

Dr. Sapana Agarwal

Lecturer in ABST

Ph.D., M.com, MBA

MR. BANSHI LAL SHARMA

MR. BANSHI LAL SHARMA

Lecturer in Chemistry

CSIR-NET, RSET,GATE(Ph.d- Pursuing)

Dr. Mukesh Sharma

Dr. Mukesh Sharma

Lecturer in Botany

Ph.D., Msc.

Sh. Damodar Pareek

Sh. Damodar Pareek

Tutor in ABST

M.com

Mr. Ranveer Sharma

Mr. Ranveer Sharma

Lecturer in Zoology

M.Sc., SET

Mr. Yogender

Mr. Yogender

Lecturer

M.Sc. SET

Dr. Pinki Pal

Dr. Pinki Pal

Lecturer in Chemistry

M.Sc.,Ph.d.

Mr. Rahul Jangir

Mr. Rahul Jangir

Lecturer in EAFM

M.Com NET

DR. SHISHRAM JAT

DR. SHISHRAM JAT

Lecturer in Hindi

Ph.D. M.A

Dr. Krishna Kumar Sharma

Dr. Krishna Kumar Sharma

Lecturer in Computer Science

Ph.D.,M.sc(IT), CCNA

PRINCI BHOOMIA

PRINCI BHOOMIA

Lecturer in Computer Science

RSET,M.Sc.(IT)

Mrs. Babita Jangir

Mrs. Babita Jangir

Lecturer in Chemistry

M.Sc.

Dr. Narendra Sharma

Dr. Narendra Sharma

Tutor in History

M.A. Ph.D.

Mr. Mukesh Kumar Jangir

Mr. Mukesh Kumar Jangir

Tutor in Mathematics

M.Sc.

Dr. Monika Dotasra

Dr. Monika Dotasra

Lecturer

MCA, Ph.D.

Mr. Vinod Kumar

Mr. Vinod Kumar

Lecturer in History

M.A., NET

Ms. Nisha

Ms. Nisha

Tutor

M.Com.

bottom of page